Hvor frisk kan du egentlig bli?

Hvor frisk...

Frisk av sykdom eller bare så frisk som du kan bli?

 

Tidligere har jeg skrevet 2 bøker om el-følsomhet. Den første dreiet som hvordan dette endret mitt liv totalt og jeg begynte å lete etter hvorfor? En svært så personlig bok. Etter hvert, men sakte men sikkert fikk jeg en forståelse for at el-følsomheten muligens også var årsaken til mange andre plager, sykdommer og kreftformer. Historien tar leseren igjennom min barndom, knust kjærlighet og store karma utfordringer. Se mer Uten en Tråd

“Uten en Tråd 2” er en mer selvsikker bok som tar utgangspunktet i denne mangelen på forståelse for fenomenet el-følsomhet. En leting etter sannheten og enda mer forståelse. Uten en Tråd 2 forside 6Boken ender opp i en slags alternativ master i sosiologi hvor problemstillingen er blitt å oppnå forståelse for at el-følsomhet i det hele tatt eksisterer, og hvorfor fenomenet blir benektet på så mange hold. Mange små kapitler med historier, tanker og påstander inklusiv en mengde forklarende bilder. Tilhørende en del tips om hvordan man kan bli bedre av el-følsomhet er også inkludert.

Se mer Uten en Tråd 2

Den nye boken “ Uten en Tråd 3” som jeg nå arbeider med handler om hvordan man kan bli frisk fra el-følsomhet, men også et slags forsøk på hvor frisk man egentlig kan bli. Dr.SkavlandMange har tidligere skrevet bøker om hvordan man kan bli frisk igjen etter sykdom eller at bare det å godta at man er syk og leve med sykdommen eller plagene som man har fått. Dr. Jørgen Skavland og flere andre leger har skrevet boken “ Frisk nok for livet”, en psykologisk tilnærming til å takle sine sykdommer og plager. Se gjerne mer Frisk nok for livet.

Ingen tvil om at denne boken og flere andre har vært viktig bøker for mange, men for meg som alltid trent hardt, enten det er løping, styrke, tennis eller annet, og ellers hatt en svært sunn livsstil, vil gjerne oppnå enda mer.

Min tanke er at man nesten kan bli ubegrenset frisk av mange sykdommer hvis man bare snur sten på sten, og er villig til å tenke helt annerledes enn det som dagens helsevesen tilbyr oss av stråling, medikamenter eller annen industriell behandling.

Altså hvor frisk kan du egentlig bli?

Uten en Tråd 3 (2)Det er altså det jeg ønsker å finne ut med det nye bokprosjektet mitt som jeg nå holder på med. Samtidig har jeg en tanke om å hjelpe mange av de som sliter med el-følsomhet til et langt bedre liv, muligens til det å bli helt frisk eller friskere. Det er en klar mulighet for det, liten tvil om det.

En del av prosjektet vil derfor inkludere frivillige personer som ønsker å bli kvitt sin el-følsomhet og kunne bli så friske som det er mulig å bli. Ønsker også kontakt og samarbeid med fagpersoner på området ME, fibromyalgi og El-følsomhet.

Håper derfor at noen av dere som er interesserte vil gi dette et forsøk og tar kontakt på e-post: odd-erik@elfolsom.no

 

Odd-Erik Helgesen

Daglig leder i Bullo Forlag

 

PS! de som ønsker å forhånds bestille boken min kan gjøre dette Her!

 

Første boka fra Bullo Forlag! Uten en Tråd 2

Alternativ-master om el-følsomhet!

Uten en Tråd 2 forside 6Høyskolen i Sørøst Norge(HSN) stoppet i 2015 den ordinære  masteroppgaven om fenomenet el-følsomhet til forfatteren Odd-Erik Helgesen. 

En hovedårsak virket å være deres tilknytting til Skagerak Energi og Statkraft. Statkraft har en årlig omsetning på over 50 milliarder kr og over 4000 ansatte, noe som forteller om deres tyngde. I veldig mange år har kraftbransjen bagatellisert helsefaren ved strålingsfelt ved høyspentledninger og ved elektrisk anlegg inne i bygninger. Dette har vært mulig ved å anklage folk for hypokondri og andre psykiske problemer.

Hvor helsefarlig er digitaliseringen av samfunnet? Og hva med de elektriske feltene fra høyspentledninger og stråling fra elektriske ledninger i våre egne hjem? Og hva med de nye smartmålerne?

 Denne  ordinære masteroppgaven om el-følsomhet skulle handlet om denne mangelen på forståelse ovenfor fenomenet el-følsomhet. Hva var årsakene og hvilke krefter som virket inn? Etter å ha prøvd å få forståelse for oppgaven på høyskolen, noe som den ikke fikk, ble oppgaven endret høsten 2015 oppgaven til å bli:

 Hvordan skape forståelse for fenomenet el-følsomhet?

 

Boken “Uten tråd 2” er altså en alternative masteroppgave. Oppgaven dreier seg om å beskrive Odd-Erik sitt arbeide for å oppnå forståelse for el-følsomhet, men handler også om sykdommer og plager som skyldes forskjellige elektriske installasjoner og de ulike trådløse nettene som vi har rundt oss i det daglige. Til slutt tar denne alternative masteroppgaven opp de mulige årsakene til at disse utfordringene ikke har kommet frem i lyset tidligere.

Troløs teknologi?  

Det å sende trådløs energi(WIFI, Bluetooth, smartmålere, mobilnett og annet) ut i luften kan gi uante følger både for mennesker og dyr. Denne unødvendige strålingen er nå sterkt økende i våre omgivelser og dette i stadige flere variasjoner.  HSN2

Det er blitt dannet et nett av eksperter og institusjoner(“prester og biskoper”) som virker kun å forsvare sine verdier og sine posisjoner, og alt som er nytt og som ikke passer inn i deres vedtatte virkelighet blir avvist som alternativ tenking og kun som spekulasjoner.

Forfatteren av denne boken har opplevd helt klare symptomer og skader som enkelt kan knyttes opp mot bryst- og prostatakreft, ME og ADHD og andre lite hyggelige opplevelser. Denne boken vil sette fokus på hvorfor det er så lite forståelse for fenomenet el-følsomhet, men også på hvordan man kan skjerme seg mot disse usynlige og trådløse fiendene for å slippe å bli rammet av ulike sykdommer og plager.

Siden dette er en alternativ masteroppgave er den utformet slik som forfatteren synes er best. Derfor er det lettfattelig tekst og ganske mange forklarende bilder. Det er heller ingen tvil om at denne alternative masteroppgave har blitt gjennomført på en etisk og god vitenskapelig måte, da forskeren har dyp innsikt i selve fenomenet både teoretisk og personlig, har flere eksamener i vitenskapelige metoder og tillegg har et åpent sinn. Uten disse faktorene hadde forskningen nærmest blitt umulig å gjennomføre.

 

Forfatter Odd-Erik Helgesen

UTEN EN TRÅD 2,  WIFI, Bluetooth, mobil… helsefarlig (2017)