Første boka fra Bullo Forlag! Uten en Tråd 2

Alternativ-master om el-følsomhet!

Uten en Tråd 2 forside 6Høyskolen i Sørøst Norge(HSN) stoppet i 2015 den ordinære  masteroppgaven om fenomenet el-følsomhet til forfatteren Odd-Erik Helgesen. 

En hovedårsak virket å være deres tilknytting til Skagerak Energi og Statkraft. Statkraft har en årlig omsetning på over 50 milliarder kr og over 4000 ansatte, noe som forteller om deres tyngde. I veldig mange år har kraftbransjen bagatellisert helsefaren ved strålingsfelt ved høyspentledninger og ved elektrisk anlegg inne i bygninger. Dette har vært mulig ved å anklage folk for hypokondri og andre psykiske problemer.

Hvor helsefarlig er digitaliseringen av samfunnet? Og hva med de elektriske feltene fra høyspentledninger og stråling fra elektriske ledninger i våre egne hjem? Og hva med de nye smartmålerne?

 Denne  ordinære masteroppgaven om el-følsomhet skulle handlet om denne mangelen på forståelse ovenfor fenomenet el-følsomhet. Hva var årsakene og hvilke krefter som virket inn? Etter å ha prøvd å få forståelse for oppgaven på høyskolen, noe som den ikke fikk, ble oppgaven endret høsten 2015 oppgaven til å bli:

 Hvordan skape forståelse for fenomenet el-følsomhet?

 

Boken “Uten tråd 2” er altså en alternative masteroppgave. Oppgaven dreier seg om å beskrive Odd-Erik sitt arbeide for å oppnå forståelse for el-følsomhet, men handler også om sykdommer og plager som skyldes forskjellige elektriske installasjoner og de ulike trådløse nettene som vi har rundt oss i det daglige. Til slutt tar denne alternative masteroppgaven opp de mulige årsakene til at disse utfordringene ikke har kommet frem i lyset tidligere.

Troløs teknologi?  

Det å sende trådløs energi(WIFI, Bluetooth, smartmålere, mobilnett og annet) ut i luften kan gi uante følger både for mennesker og dyr. Denne unødvendige strålingen er nå sterkt økende i våre omgivelser og dette i stadige flere variasjoner.  HSN2

Det er blitt dannet et nett av eksperter og institusjoner(“prester og biskoper”) som virker kun å forsvare sine verdier og sine posisjoner, og alt som er nytt og som ikke passer inn i deres vedtatte virkelighet blir avvist som alternativ tenking og kun som spekulasjoner.

Forfatteren av denne boken har opplevd helt klare symptomer og skader som enkelt kan knyttes opp mot bryst- og prostatakreft, ME og ADHD og andre lite hyggelige opplevelser. Denne boken vil sette fokus på hvorfor det er så lite forståelse for fenomenet el-følsomhet, men også på hvordan man kan skjerme seg mot disse usynlige og trådløse fiendene for å slippe å bli rammet av ulike sykdommer og plager.

Siden dette er en alternativ masteroppgave er den utformet slik som forfatteren synes er best. Derfor er det lettfattelig tekst og ganske mange forklarende bilder. Det er heller ingen tvil om at denne alternative masteroppgave har blitt gjennomført på en etisk og god vitenskapelig måte, da forskeren har dyp innsikt i selve fenomenet både teoretisk og personlig, har flere eksamener i vitenskapelige metoder og tillegg har et åpent sinn. Uten disse faktorene hadde forskningen nærmest blitt umulig å gjennomføre.

 

Forfatter Odd-Erik Helgesen

UTEN EN TRÅD 2,  WIFI, Bluetooth, mobil… helsefarlig (2017)